Blue Card Türkiye

BLUECARD

BLUE CARD NEDİR?


Blue Card / Mavi Kart AB/AEA ülke vatandaşı olmayan nitelikli insanlar için çalışma ve oturma izni programıdır.
Avrupa Birliği Mavi kart kapsayıcı sosyal ve ekonomik imkânlarla beraber Avrupa’da süresiz ikamet imkânı sağlar. Avrupa Birliği dışında kalan yüksek eğitimli ve nitelikli insanları Avrupa’ya çekmek için dizayn edilmiştir.
Birleşik Krallık, İrlanda ve Danimarka hariç tüm AB ülkeleri Mavi Kart programı dâhilindedir.
Almanya Mavi Kart almak için Mesleğine Göre En az A-1 Düzeyde Almanca dil belgesine sahip olması gerekmektedir. Almanca bilenler için 21 ay olan kalıcı oturma süresi, Almanca bilmeyenler için 33 ay aylık süreyi kapsamaktadır.

Mavi Kart’ın sağladığı imkânlardan bazıları şunlardır:
* Yıllık minimum 50.000 Euro brüt maaş geliri
* Sosyo-ekonomik haklar
* Kalıcı ikamet imkânı
* Almanya Vatandaşları ile seçme ve seçilme hakkı dışında eşit haklar
* Aynı anda tüm aile bireylerine oturma izni alabilme imkanı
Yüksek eğitimli insanları hedef alan ve onlar için Avrupa’ya yerleşmeyi kolaylaştıran özelliklere sahip olan Mavi Kart 2012 yılından bu yana yürürlüktedir.

Almanya Mavi kart sunduğu imkânlarla bireylere özel haklar vermektedir.
Bu haklar:
* 33 ay boyunca yüksek nitelikli işte sigortalı şekilde çalıştıktan sonra daimi oturma izni alabilirler. Eğer birey Almanca dil yeterliliğini B1 seviyesinde olduğunu kanıtlarsa 33 aylık süre 21 aya inmektedir.
* 18 ay boyunca yüksek nitelikli bir işte çalışmak koşuluyla başka bir AB ülkesine giriş yapabilir ve bir aylık süreç sonrasında o ülkede Mavi kart başvurusunda bulunabilirler.
* Aile bireylerini de kapsayan Mavi Kart, eşler için de dil şartı aranmaksızın çalışma izni sağlamaktadır.
* 12 ay boyunca Almanya oturma izni iptal olmadan başka bir AB ülkesinde bulunabilirler. Bu hak diğer aile bireyleri için de geçerlidir.

AB Mavi Kartını talep edebilmeniz için aşağıdaki koşulları karşılamanız beklenmektedir:

*AB vatandaşı değilsiniz
*Meslek lisesi
*Ön Lisans,
*Lisans
*Lisans üstü diplomalarından biri yada birden fazlasına sahip olmanız
*Eğitim diplomanız yok ise bizden almış olduğunuz mesleki eğitim sertifikanız sabihi olmanızda yeterlidir. ( Ustalık sertifikası )
*AB'de geçerli bir iş akdiniz veya bağlayıcı iş teklifiniz var ise, Blue Card a sahip olabilirsiniz.

X

Bilgi Talep Formu